Čitaj.ba

U službi naroda!

IT kompanije iz BiH uputile deset prijedloga za prevazilaženje ekonomske krize

BIT Alijansa, udruženje IT kompanija iz BiH, uputila je deset prijedloga za koje smatraju da bi znatno pomogli cjelokupnoj domaćoj privredi, da lakše savlada krizu prouzrokovanu pandemijom koronavirusa i sačuva radna mjesta.

Opšti moratorij na otplatu kreditnih zaduženja kod banaka i drugih finansijskih institucija na period od najmanje tri mjeseca za sve građane i privredne subjekte počevši od aprila, jedna je od predloženih mjera.

Predlažu i da se hitno zatraži otpis ili odgoda otplate inostranih zaduženja BiH koja se trebaju isplatiti u 2020. godini.

Oslobađanje od plaćanja doprinosa i poreza na dohodak na period od najmanje tri mjeseca za sve privredne subjekte, te da ovu obavezu preuzmu Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske i vlade kantona u FBiH, također smatraju značajnim prijedlogom za prevazilaženje trenutne situacije.

Prijedlog je i oslobađanje od plaćanja akontacije poreza na dobit u toku 2020. godine za sve privredne subjekte, izuzev banaka i osiguravajućih kuća, te oslobađanje plaćanja poreza na imovinu, što bi najviše pomoglo turističkoj industriji u BiH, ali i građanima.

Sve javne nabavke u Bosni i Hercegovini smatraju da treba usmjeriti primarno ka domaćim proizvođačima dobara ili domaćim pružaocima usluga i to najmanje u periodu od 24 mjeseca gdje god je to moguće. Navode da treba usvojiti potrebne izmjene Zakona o javnim nabavkama da bi se to osiguralo, te u konsultaciji sa Evropskom komisijom suspendovati od primjene Zakon o državnoj pomoći u BiH na period od najmanje 24 mjeseca, s obzirom i da zemlje Evropske unije evidentno ne primjenjuju slične odredbe.

Omogućavanje nesmetanog prekograničnog transporta robe i usluga, hitnim usaglašavanjem mjera sa zemljama s kojima BiH graniči, ali uključujući i zemlje EU i CEFTA zemlje, smatraju potrebnom mjerom.

Smanjenje plata u državnoj službi i javnim preduzećima, također smatraju korisnim prijedlogom, uz izuzetke za radnike u zdravstvu, policijskim tijelima i prosvjeti, te vodeći računa o zaposlenima u javnom sektoru koji imaju plate niže od prosječne plate u BiH.

Podržavaju već iznesene zahtjeve da se usvoje rebalansi budžeta na način da svi troškovi koji se ne odnose na isplatu plata, vanbudžetske fondove, zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i slično neophodne rashode, prebace na stavke vezane za zdravstveni sektor i ublažavanje posljedica ekonomske krize i očuvanje zaposlenosti.

Prijedlog BIT Alijanse je i pomjeriti rok uplate PDV-a s desetog u mjesecu na minimalno kraj mjeseca, a smatraju da bi trebalo raspravljati i o mogućnosti pomjeranja obaveze plaćanja PDV-a po naplati potraživanja, ako ne kod svih, a onda barem kod privrednih društava s manjim ukupnim godišnjim prihodom, koji bi se odredio na temelju analize nadležnih institucija, te omogućiti povrat PDV-a za uplate za nenaplaćena potraživanja počevši od 1. marta.

Ukinuti naplatu svih kirija za prostore u vlasništvu javnih institucija ili preduzeća u narednih 12 mjeseci, smatraju korisnim prijedlogom, saopćeno je iz BIT Alijanse.

Pratite nas:
Follow by Email
Facebook
Twitter