Region

U jeku pandemije: Hrvatska donijela odluku da odlaže radioaktivni otpad na granici s BiH

Fond za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada NE Krško (NEK) dobio je od Ministarstva zaštite okoliša i energetike na upotrebu prostor bivšeg vojnog skladišta Čerkezovac u Općini Dvor, gdje se planira formirati Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

Fond je u utorak saopćio kako će se tokom projekta kontinuirano sarađivati s lokalnom i općom javnosti, te prekograničnim dionicima i, ako se potvrdi da lokacija neće imati štetan uticaj na okoliš, uslijedit će postupak izdavanja lokacijske i građevinske dozvole.

Lokacija je odobrena uprkos nizu kontroverzi oko uticaja na okoliš, protesta lokalnog stanovništva i upozorenja ministra vanjske trgovine BiH Staše Košarca koji tvrdi da bi gradnja odlagališta radioaktivnog otpada na pograničnom području dviju zemalja mogla ugroziti 250.000 ljudi iz sliva rijeke Une.

Uspostavom Centra, stoji u saopćenju, Hrvatska će na “siguran, sistemski i provjeren način zbrinuti radioaktivni otpad i iskorištene izvore ionizirajućeg zračenja koje posjeduje”.

“Kako bi se to postiglo, prije svega će trebati dokazati da taj zahvat neće imati štetnog uticaja na okoliš, i to izradom studije uticaja na okoliš. Kao podloge za izradu studije uticaja na okoliš provest će se istražni geološki radovi, odrediti nulto radiološko stanje i izraditi sigurnosne analize”, istaknuto je.

Na lokaciji se niz godina nalazi vojni logistički kompleks, a status je definisan kao dugoročno neperspektivna lokacija za Ministarstvo obrane i Oružane snage Republike Hrvatske.

“Nacionalnim programom provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva navedena je lokacija Vojno-skladišnog kompleksa Čerkezovac kao preferentna lokacija za uspostavu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada”, navodi se u saopćenju.

 

Slični članci

Back to top button