Posao

Obavijest za lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost

Obavještavaju se lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost na području općine Zavidovići, kojima je onemogućeno obavljanje djelatnosti, zbog posljedica izazvanih nastankom koronavirusa (COVID 19), da je u skladu sa članom 44. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine F BiH“, broj: 35/09 i 42/11) određeno:

„(1) Obrtnik može privremeno obustaviti obavljanje obrta u trajanju do jedne godine, o čemu pismenim putem izvještava nadležni organ u roku od 7 (sedam) dana od dana obustave.

(2) Iznimno, obrtnik može obustaviti obavljanje obrta duže od jedne godine, a najduže do tri godine, u slućaju bolesti ili nastupa više sile.

(3) Iznimno, obrtnik može privremeno obustaviti obavljanje obrta u trajanju do tri godine kada koristi porodiljski dopust do navršene treće godine djetetova života.

(4) Privremeno obustavljanje obavljanja obrta utvrđuje rješenjem nadležni organ.

(5) Za vrijeme trajanja privremene obustave obavljanja obrta, obrtnik ne smije obavljati obrt i dužan je predati obrtnicu, veliku i malu, organu iz člana 16. Stav (3) ovog zakona, uz pismenu obavijest iz stava (1) ovog člana.

(6) O ponovnom početku obavljanja obrta obrtnik je dužan pismenim putem izvjestiti nadležni organ najkasnije u roku od 7 (sedam) dana po isteku vremena privremene obustave obrta.

(7) Nadležni organ o privremenoj obustavi odnosno ponovnom početku obavljanja obrta izvještava nadležne organe iz člana 20. ovog zakona“.

Izvor: www.zavidovici.ba

Slični članci

Back to top button