Čitaj.ba

U službi naroda!

Nezaposleni borci mlađi od 57 godina mogu predavati zahtjeve za novčanu naknadu

U Kantonu Sarajevu počela je primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca prema kojem nezaposleni demobilisani borci mlađi od 57 godina mogu početi sa predajom dokumentaciju za egzistencijalnu novčanu naknadu.

Dokumentaciju će predavati u svojim općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu.

Podsjećamo, Skupština Kantona Sarajevo je 18. maja usvojila izmjene i dopune Zakona o dopunskim pravima boraca, a koji je 5. juna stupio na snagu.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji sadrži i potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava, a koji je dostupan u općinskim službama za BiZ i na web stranici ministarstva.

Pravo na egzistencijalnu naknadu pripada osobama koje ispunjavaju uvjete za priznavanje prava na egzistencijalnu novčanu naknadu od prvog narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti demobilisani borci do navršavanja 57. godina života pod uvjetom da su bili pripadnici Oružanih snaga najmanje godinu, da su prijavljeni kao nezaposlene osobe kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje godinu prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, ukoliko imaju prebivalište na području Kantona Sarajevo i ako ostvaruju mjesečne prihode u iznosu manjem od 50 posto minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar 2018. godine.

Visina iznosa mjesečne novčane egzistencijalne naknade utvrđuje se u iznosu od pet KM po mjesecu provedenom u Oružanim snagama.

Izvor: Agencije
Pratite nas:
Follow by Email
Facebook
Twitter