BiH

Komandant NATO-a u posjeti Sarajevu: “Podrška BiH na putu ka članstvu”

Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH, generalpukovnik Senad Mašović, sa saradnicima, primio je 20. januara 2021. godine u posjetu admirala Roberta P. Burkea, komandanta Zajedničke komande snaga NATO-a u Napulju.

Tokom sastanka, general Mašović upoznao je admirala Burkea o aktuelnom stanju, težišnim aktivnostima i operacijama OSBiH u zemlji i inostranstvu, kao i ključnim aktivnostima u prethodnom periodu i planovima za ovu godinu. General Mašović je posebno istaknuo efikasnost Oružanih snaga BiH u teškim situacijama kao što je pandemija Covida-19 te kontinuitet u izvršavanju svojih aktivnosti u skladu sa zakonom definisanom misijom i zadacima, odobrenim od nadležnih institucija BiH.

Admiral Burke upoznat je o angažovanju Oružanih snaga BiH na pomoći stanovništvu i civilnim strukturama u borbi protiv pandemije, kao i o aktivnostima pomoći u vanrednim situacijama, kao što su akcije spašavanja zračnim putem i pomoć u gašenju požara, s osvrtom na pružanje pomoći ugroženim migrantima i doprinos ublažavanju migrantske krize u BiH.

Između ostalog, prezentovani su rezultati OSBiH u obuci i izvođenju vježbi, izdvajajući uspješno realizovano NEL-1 ocjenjivanje Bataljonske grupe lake pješadije, čime OSBiH podižu svoj nivo interoperabilnosti s NATO standardima i procedurama te unapređuju kvalitet obuke s ciljem dostizanja pune interoperabilnosti i sposobnosti OSBiH za učešće u budućim NATO vođenim operacijama.

Admiral Burke je pohvalio angažman pripadnika OSBiH u operacijama podrške miru, ističući njihov značajan doprinos izgradnji mira i kolektivne sigurnosti u svijetu. On je izrazio zadovoljstvo na do sada postignutim rezultatima OSBiH, koje su pokazale svojim učešćem u misijama, te visoko kvalitetnim ocjenama stečenim pri izvršenju zadataka u obuci, prvenstveno u realizaciji NEL-1 ocjenjivanja. Također, admiral Burke je rekao kako NATO na međunarodnom planu veoma visoko cijeni Oružane snage BiH kao bitan element države Bosne i Hercegovine.

Admiral Burke je istaknuo čvrstu opredijeljenost Zajedničke komande snaga NATO-a u Napulju u pružanju pomoći za nastavak aktivnosti Oružanih snaga BiH u izvršenju zakonom definisane misije i zadataka, kao i podršku svim aktivnostima BiH na putu ka članstvu u NATO-u.

Susretu su ispred delegacije NATO-a prisustvovali i komandant NATO štaba u Sarajevu, brigadni general Eric Folkestad, politički savjetnik Mel McNulty, savjetnik za sigurnost James McMahon, pukovnik Barret Smith, a ispred OSBiH zamjenik načelnika ZŠ OSBiH, generalmajor Ivica Jerkić, v.d. šefa kabineta načelnika ZŠ OSBiH, brigadir Nermin Hasić i načelnik Uprave za politiku i planove, brigadir Milan Mrđa.

Izvor: Vijesti.ba

Slični članci

Back to top button