Srijeda, 07 Lipanj 2017 00:24

HRANA, PIĆE, CIGARETE, GOTOVINA: Šta sve smijete a šta ne smijete unositi u Hrvatsku

Bliži se period godišnjih odmora, pa sa njime i veće gužve na granicama.

Da biste izbjegli nepotrebna zadržavanja, važno je pridržavati se osnovnih odredbi o količini unesene robe u Hrvatsku, odnosno u EU.

Naime, od aprila 2017.godine krenulo se sa pooštrenim mjerama kontrola vanjskih granica EU, pa tako i Hrvatske za građane BiH i Srbije, ali i za Hrvate na granici sa Šengenom.

Ogromne gužve natjerale su predstavnike Vlada Hrvatske i Slovenije da sjednu za sto i dogovore olakšani mehanizam kontrole, pa je tako dogovoreno da se sistemske mjere kontrole putnika uvode samo ako nema zadržavanja dužih od 15 minuta.

Za sve ostale slučajeve, biće korišten sistem kakav je bio i dosad.

Ipak, prvi putnici na putu prema moru ne žale se na gužve niti na detaljne preglede granične policije Hrvatske ali ipak je važno imati na umu ova osnovna pravila:

Gotovina

Skladno Uredbi Evropske Komisije 1889/2005 o kontroli gotovine prilikom ulaska i izlaska s područja Zajednice, svaka fizička osoba prilikom ulaska i izlaska s područja Europske unije, a koja sa sobom nosi gotovinu u iznosu od 10.000,00 Eura ili više, odnosno u protuvrijednosti tog iznosa u drugim valutama ili drugim sredstvima plaćanja u obvezi je prijaviti taj iznos carinskoj službi zemlje ulaska u EU, odnosno izlaska iz nje.
 
Pod fizičkom osobom podrazumijeva se svaka fizička osoba, putnik, uključujući i posadu, koja ulazi ili izlazi iz EU u cestovnom, željezničkom, pomorskom i avio prometu.

Na području Republike Hrvatske ne provodi se kontrola gotovine na granicama s ostalim zemljama članicama Europske Unije.

Hrana, alkohol, cigarete


Ako ulazite u EU, robu za ličnu upotrebu možete unijeti robe bez plaćanja PDV-a i trošarina unutar ograničenja i to: 1 litru alkholnog pića s postotkom alkohola iznad 22 % ili 2 litre pojačanog ili pjenušavog vina, 4 litre negaziranog vina ili 16 litara piva.

Ako ulazite u EU, dopuštene količine duhanskih proizvoda ovise o državi koju posjećujete. Ako država članica EU donese odluku o primjeni većih ograničenja, može donijeti i odluku o primjeni tih ograničenja samo na putnike koji putuju kopnom i morem (Bugarska, Grčka, Mađarska, Latvija, Litva, Poljska i Slovačka) ili na sve putnike (Estonija i Rumunija).

U manja ograničenja ubraja se : 200 cigareta ili 100 cigarilosa ili 50 cigara ili 250 g duhana.

Veća ograničenja su: 40 cigareta ili 20 cigarilosa ili 10 cigara ili 50 g duhana.

Količinska ograničenja unosa hrane koju mogu unositi putnici za svoje lične potrebe bez pregleda graničnog veterinarskog inspektora su ovdje navedena, uz napomenu da je unos hrane u Republiku Hrvatsku (odnosno u EU) iz Andore, Lihtenštajna, Norveške, San Marina i Švajcarske slobodan i ne primjenjuju se ova ograničenja.

Nije dozvoljen unos malih količina mesa i mlijeka te proizvoda od mesa i mlijeka.

Dozvoljeno je unijeti 2 kg po osobi mlijeka u prahu za dojenčad, hrane za dojenčad i posebne hrane koja se koristi iz medicinskih razloga.

Kako se navodi dozvoljeno je unijeti količina za ličnu potrebu hljeba, kolača, keksa, čokolada i konditorskih/slastičarskih proizvoda (uključujući slatkiše), koji nisu pomiješani ili punjeni s proizvodima od mesa te drugih prehrambenih proizvoda, koji ne sadrže svježe ili prerađeno meso i proizvode od mlijeka i sadrži manje od 50 % prerađenih jaja ili proizvoda ribarstva.

Za ličnu potrebu možete unijeti Male količine proizvoda ribarstva za ličnu prehranu ljudi (uključujući svježu, sušenu, kuhanu, mariniranu ili dimljenu ribu, te određene školjkaše, kao što su škampi, jastozi, nežive dagnje i nežive kamenice)

Dozvoljeno je 2kg po osobi unijeti malih količina drugih proizvoda životinjskog podrijetla za osobnu prehranu ljudi (med, žive kamenice, žive dagnje i puževi)

Dozvoljeno je 2kg po osobi hrane za kućne ljubimce koja se koristi iz medicinskih razloga

Što se tiče ostale robe uključujući parfeme takva je roba dopuštena u vrijednosti do 300 EUR po putniku ili 430 EUR po putniku koji putuje avionom ili brodom. Neke države EU-a primjenjuju veća ograničenja u iznosu od 150 EUR za putnike mlađe od 15 godina.

Što se tiče ostale robe koju unosite u Hrvatsku, oslobođenje od plaćanja carine, PDV-a i trošarine odnosi se na uvoz robe čija ukupna vrijednost ne premašuje
 
3.200,00 kuna za putnike u pomorskom i avio prometu, 2.200,00 kuna po putniku za ostale vrste prevoza, te 1.100,00 kuna za putnike mlađe od 15 godina, bez obzira na vrstu prevoza.

Premašuje li vrijednost pojedinog predmeta navedene vrijednosne limite, podjela vrijednosti takvog predmeta nije dozvoljena, već se naplaćuju propisana davanja na ukupnu vrijednost tog predmeta. Isto tako nije dozvoljena kumulacija oslobođenja više osoba za pojedini predmet.


Lijekovi

Unošenje gotovih lijekova za lične potrebe putnika moguće je u količinama potrebnim najviše za liječenje do mjesec dana (uz uslov da su odobreni od nadležnih tijela države proizvođača) i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prijepisa povijesti bolesti, potvrde liječnika).

Osobe koje prelaze državnu granicu smiju posjedovati lijek koji sadrži drogu samo na temelju medicinske dokumentacije (preslika recepta za lijek, prijepis povijesti bolesti ili ovjerena liječnička potvrda) i u količini nužnoj za osobu uporabu u trajanju do najviše 5 dana. Ukoliko se radi o osobama koje su na supstitucijskoj terapiji bolesti ovisnosti ili simptomatskoj terapiji u terminalnoj fazi malignih bolesti, količina lijeka može biti za 15 dana osobne uporabe.

Iznimno, osobe s prebivalištem, odnosno boravištem u Republici Hrvatskoj koje putuju u države Šengenskoga prostora smiju posjedovati lijek koji sadrži drogu u količini nužnoj za osobnu uporabu u trajanju do najviše 30 dana na temelju potvrde koju je na propisanom obrascu izdao ovlašteni liječnik (izabrani doktor medicine ili doktor medicine specijalist u djelatnosti zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevenciji i izvanbolničkog liječenja ovisnosti o drogama).

Posjedovanje lijeka koji sadrži drogu, u količini većoj od dopuštene, ili bez odgovarajuće medicinske dokumentacije, te neprijavljivanje lijeka predstavlja prekršaj, a odnosni lijek se privremeno zadržava pod carinskim nadzorom do okončanja prekršajnog postupka pri Prekršajnom sudu, zbog prekršaja iz članka 59. Zakona o suzbijanju zloupotrebe droga.

Izvor: buka.com 

Preporučujemo:

Noć kada je Rade Šerbedžija napustio Beograd: Pucali su na nas, psovali mi majku

Oluja decenije: Pijavice, velike munje i obilna kiša poharali Hrvatsku

Edin pajserom izudarao Huseina jer mu nije htio oženiti sestru