Nedjelja, 11 Lipanj 2017 15:39

Nakon pet godina krađe Telemah konačno kažnjen!

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) izrekla je nosiocu dozvole Telemach d.o.o. Sarajevo kaznu od 150.000 KM radi kršenja uvjeta dozvole i propisa, a rješenje je doneseno na osnovu Zakona o komunikacijama.

Kršenje propisa

“Postupak je pokrenut slijedom prijave u kojoj je navedeno da je Telemach d.o.o. bez pribavljenog prava korištenja postavio na području Grada Zenica oko sedamdeset kilometara vazdušne mreže kablovske televizije koristeći se stubovima niskonaponske elektrodistributivne mreže u vlasništvu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

U postupku je utvrđeno da je pravosnažnom presudom Općinskog suda u Zenici od 18. maja 2016. godine, Telemach d.o.o. Sarajevo, protivno volji JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo kao vlasnika elektroenergetskih objekata, zauzeo 1.845 stubova niskonaponske elektrodistributivne mreže ukupne dužine 73.800 metara na trafo područjima u Zenici za neovlašteno postavljanje javne elektronske komunikacijske mreže namijenjene za pružanje usluga kablovske televizije.

Utvrđeno je da prekršaj u ovom slučaju predstavlja objektivnu povredu zasnovanu na činjenici bespravnog korištenja tuđe mreže radi obavljanja poslovne djelatnosti. Žalba izjavljena protiv ovog Rješenja ne odlaže izvršenje.

Proteklih mjeseci, RAK je upozorio da su hiljade stubova elektrodistributivne mreže i javne rasvjete, kilometri kablovskih kanalizacija, kao i prokopi javnih i privatnih površina, uzurpirane bespravno instaliranim mrežama koje rade bez upotrebnih dozvola koje izdaju općinski organi.

Štetu trpe korisnici

Masovnost ove pojave uzrokuje ozbiljnu nelojalnu konkurenciju na tržištu, a štetu trpe svi korisnici javnih telekomunikacionih usluga. Osim toga, ovo znatno umanjuje konkurentnost i tržišnu vrijednost operatora koji su još uvijek u javnom vlasništvu”, saopćeno je iz RAK-a.

Uspostavljanjem pune zakonitosti i racionalnim pristupom građenju, uz korištenje već raspoložive fizičke infrastrukture i telekomunikacionih kapaciteta, svi građani BiH, bez obzira na stepen razvijenosti sredine u kojoj žive, imat će mogućnost pristupa mrežama i uslugama velikih brzina.

Izvor: bosanski.com

Preporučujemo:

Napušteni i zapušteni: Mezarje Tušanj u Tuzli

Tuzla: NATO vježba "Bosna i Hercegovina 2017" počela danas

Zašto mediji šute: Dženazi u Prijedoru prisustvovali i gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković, te p