Subota, 04 Ožujak 2017 18:50

OBELISK U OLOVU

Obelisk je četverostran, visok oko 2,5 metra, bogato ukrašen. Potiče najvjerovatnije iz XIV ili XV vijeka. Po riječima Šefika Bešlagića, autora jedinstvene monografije „Stećci – kataloško-topografski pregled“ radi se o kvadratičnoj visokoj prizmi koja se postepeno sužava da bi prešla u piramidalni krov sa kuglom na završetku. 

Poznati arheolog Ćiro Truhelka, jedno vrijeme upravnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, u "Glasniku zemaljskog muzeja" objavio je 01.04.1889. godine zapis o ovome spomeniku u kojem stoji:

"…Nalazi se nedaleko od Olova kod sela D. Bakići usred gaja. Spomenik na kojem je grb uklesan imade oblik četverobrida obeliska, 2,5 m visoka stupa koji završuje u piramidu sa dosta golemom krugljom. Ovaj spomenik je jedan od najljepših spomenika bosanskih, a uriješen je bogato klesarijama. Vještina u izradbi tih klesarija nije baš najveća, ali prispodobivši ih s drugim bogumilskim spomenicima, valja tom samotnom stupu, koji leži usred lijepe šumice, u svakom pogledu dati prednost. Bridovi stupa uriješeni su uklesanom prugom, spletenom u obliku konopca, a slično izrađene prečke razdjeljuju svaku od četiri strane stupa u tri polja. Gornje i dolnje polje urešeno je sa dva para vijaka, složenih u oblik latinskog slova «s», a među njima nalazi se jedna ili dvije ruže. Grb se nalazi u srednjem polju, te se sastoji od štita i od glave. Glava je dosta nejasno izrađena, a bez kake bar fantazije teško bi bilo odlučiti, kakvu zvjerku prikazuje. Sa vrata te zvjerke nastavlja se tijelo bez nogu, savito kao zmajevo tijelo, te obuhvata s jedne strane štit. Desno nad štitom nalazi se zvijezda. Sam štit je majušan bez ikakva znaka."

U splitskom "Feral tribune-u" Ivan Lovrenović objavio je tekst sa fotografijama ovoga obeliska. Navodi da se radi o grobu nekog plemića ukrašenog između ostalog i motivima vepra. A i inače od ljudi iz Bakića čuje se priča da se radilo o pogibiji nekoga velikaša u lovu na divlje svinje. Znano je da je Olovo bilo posjed bosanskih plemića Pavlovića. Okolo obeliska nalaze se više stećaka.