Ponedjeljak, 13 Ožujak 2017 12:51

Nova lista istaknutih sarajevskih umjetnika na budžetu

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo objavilo je novi, ažurirani spisak istaknutih samostalnih umjetnika uz minimalne izmjene u odnosu na ranije objavljenu listu.

Podsjećamo, Zakon kaže da umjetnik stiče pravo pravo na status istaknutog samostalnog umjetnika ako ispunjava opšte uslove:

1) da nije u radnom odnosu

2) da mu je umjetničko stvaralaštvo i djelovanje jedino profesionalno zanimanje

3) da njegov umjetnički opus i domet verifikuje matično umjetničko udruženje, a ukoliko nije član niti jednog udruženja da svoj stvaralački opus dokaže programskom knjižicom ili popisom umjetničkih djela potvrđenim od kulturne institucije, javne ustanove, festivala, galerije ili izdavačke kuće sa međunarodnim referencama

4) da je državljanin BiH, koji ima prebivalište i na području Kantona.

Umjesto 38, na listi je sada 37 imena. U nastavku poglledajte listu za 2017. godinu.